نمونه کارهای سئو سایت

سئو آسمان سریر آریا

آدرس سایت: aryasor.com

رتبه برخی از کلمات کلیدی:

 • سرویس آسانسور در تهران : صفحه 1 – رتبه 4
 • نصب آسانسور در تهران : صفحه 1 – رتبه 2
 • طراحی آسانسور در تهران: صفحه 1 – رتبه 1

سئو گنجینه تصویر

آدرس سایت:  ganjinehtasvir.ir

رتبه برخی از کلمات کلیدی:

 • علائم ایمنی: صفحه 1 – رتبه 1
 • لیبل ایمنی: صفحه 1 – رتبه 2
 • تابلو ایمنی: صفحه 1 – رتبه 2  

سئو تابلو برق اترس

آدرس سایت:  atrastablo.com

رتبه برخی از کلمات کلیدی:

 • تابلو برق سه فاز : صفحه 1 – رتبه 7
 • تابلو برق سه فاز صنعتی: صفحه 1 – رتبه 5
 • تابلو برق سه فاز خانگی: صفحه 1 – رتبه 7

سئو باشگاه پرورش سگ آرساس

آدرس سایت: arsasks.ir

رتبه برخی از کلمات کلیدی:

 • باشگاه پرورش سگ: صفحه 1 – رتبه 4
 • باشگاه سگ: صفحه 1 – رتبه 5
 • غذای سگ ابیش: صفحه 1 – رتبه 1  

سئو نان بستنی گل افسون

نمونه کار سئو سایت نان بستنی گل افسون

آدرس سایت:  golafson.com

رتبه برخی از کلمات کلیدی:

 • نان بستنی: صفحه 1 – رتبه 3
 • نان بستنی را از کجا بخریم: صفحه 1 – رتبه 7
 • نان بستنی پیاله ای: صفحه 1 – رتبه 3
پیمایش به بالا